sunshine

Povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů – OBEZNÁMENÍ-RODIČŮ-O-OCHRANĚ-OSOBNÍCH-ÚDAJŮ_23042018-3 (5)

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.  25. Mateřská škola Plzeň, Ruská 83, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listinu 201904010834

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura zde
4. Kontaktní spojení Kontakty  – zde
5. Platby Školné Vnitřní směrnice k výší úplaty 2018-2019

Stravné 3-6 let = 34,00Kč, 7 let -38,00Kč dle Vyhláška o školním stravování

6. Identifikační číslo školy (IČ) 70 940 860
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 70 940 860 – Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu rozpocet_2018_SVR_2019_2021

MS25_rozpocet 2020

ŠVP – k nahlédnutí v inspisu a na nástěnce v mateřské škole

Zřizovací listina 201904010834

9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání  – zde
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty zde
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád500_2004 Sb. – správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu zde

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

–       poštou

–       osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ, stáhnout zde

Žádost o přijetí do MŠ Žádost o přijetí dítěte 2019

Přihláška ke stravování Přihláška ke stravování – 2019

Evidenční list dítěte – Evidenčni_list_dítěte – 2019

Žádost o poskytnutí informace – zde

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu – zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Kritéria_přijímacího_řízení_2019

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) – Žádost_o přijetí dítěte 2019

Pověření k vyzvedávání dítěte Pověření-k-vyzvedávání-dětí-2019-2020

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  – 106_1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon561_2004 Sb. Školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 14_2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravováníVyhláška o školním stravování

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací – zde

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva – zde Výroční-zpráva 2017 Výroční-zpráva 2018