sunshine

Nastal čas, kdy i Vy hledáte vhodnou MŠ pro Vaše nejmenší. Rádi bychom k Vašemu rozhodnutí přispěli několika informacemi.

“Čáry, máry tam a zpátky,
poletíme za zvířátky…”

Jsme státní mateřská škola s právní subjektivitou, celodenním provozem a kapacitou 102 dětí. V současné době máme v provozu 5 tříd. Budova mateřské školy je dvoupatrová, v přízemí jsou umístěny šatny, kuchyně a nově zrekonstruovaná třída Tygříci pro 9 dětí.

V dalších patrech se nachází přípravné kuchyňky na výdej jídel, 3 běžné třídy Hrošíci, Žirafky, Pandy a 1 třída Slůňata – se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, například pro děti s vadami řeči, s poruchami pozornosti, atd. Počet dětí v běžných třídách je maximálně 26. Ve speciální třídě je počet dětí omezen.

Důležité informace:

Od 26. 4. 2021 MŠ otevřena pro všechny děti naší mateřské školy – bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování a bez roušek.

Zákonní zástupci obdrží e-mail s bližšími informacemi.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy.

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu            https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs [»]

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (1)

Informace pro nově přijaté děti, informace k opatření kvůli koronaviru, vzor omluvenky, prohlášení zákonného zástupce dítěte a další vzory, najdete v části Úřední deska – Dokumenty

Provozní doba mateřské školy:

PO – PÁ 600 hodin – 1630 hodin

Naše třídy:

Žirafky

Žirafky

Tygříci

Tygříci

Hrošíci

Hrošíci

Pandy

Pandy

Slůňata

Slůňata