sunshine

Nastal čas, kdy i Vy hledáte vhodnou MŠ pro Vaše nejmenší. Rádi bychom k Vašemu rozhodnutí přispěli několika informacemi.

“Čáry, máry tam a zpátky,
poletíme za zvířátky…”

Jsme státní mateřská škola s právní subjektivitou, celodenním provozem a kapacitou 102 dětí. V současné době máme v provozu 5 tříd. Budova mateřské školy je dvoupatrová, v přízemí jsou umístěny šatny, kuchyně a nově zrekonstruovaná třída Tygříci pro 9 dětí.

V dalších patrech se nachází přípravné kuchyňky na výdej jídel, 3 běžné třídy Hrošíci, Žirafky, Pandy a 1 třída Slůňata – se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, například pro děti s vadami řeči, s poruchami pozornosti, atd. Počet dětí v běžných třídách je maximálně 26. Ve speciální třídě je počet dětí omezen.

Důležité informace:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Z rozhodnutí vlády je 25. mateřská škola včetně školní jídelny dočasně uzavřena.

Usnesení vlády č. 314 ze dne 26. 3. 2021 o prodloužení nouzového stavu

Usnesením se prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596.

Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

Informace pro nově přijaté děti, informace k opatření kvůli koronaviru, vzor omluvenky, prohlášení zákonného zástupce dítěte a další vzory, najdete v části Úřední deska – Dokumenty

Provozní doba mateřské školy:

PO – PÁ 600 hodin – 1630 hodin

Naše třídy:

Žirafky

Žirafky

Tygříci

Tygříci

Hrošíci

Hrošíci

Pandy

Pandy

Slůňata

Slůňata