sunshine

Zaměstnanci MŠ

Pedagogičtí pracovníci

Správní zaměstnanci

Ředitelka školy

Mgr. Hana Steinbachová

Zástupkyně ředitelky

Bc. Petra Henžlíková, Dis

Učitelky

Bc. Marie Hrachovcová

Bc.Miroslava Havlíková, Dis

Bc. Petra Henžlíková, Dis

Vladimíra Petrová

Mirka Bendová

Mgr. Kateřina Martinů

Mgr. Hana Steinbachová

Miluše Svěráková

Mgr. Lenka Vodičková

Bc. Alena Anna Červená

 

Logoped

Mgr. Irena Stříbrná

Asistent pedagoga

Mgr. Radka Sálová

Zuzana Kasíková

Vedoucí školní kuchyně

Vlasta Krejčová

Vedoucí kuchařka

Jaroslava Vachalcová

Kuchařky

Dagmar Techlová

Magdaléna Ledvinková

Školnice

Michaela Zemanová

Uklízečky

Jana Nekolová