sunshine

Zápisy do MŠ

V současné chvíli probíhá vydávání žádostí k přijetí do mateřských škol. Veškeré informace je možné najít na stránkách:  https://mszapis.plzen-edu.cz

Po rozkliknutí následujícího odkazu je možné dozvědět se, jaká jsou kritéria k přijetí v letošním roce: Kritéria řízení 2020/2021

Na naší mateřské škole bude možné podat žádost o přijetí:

  1. osobně dne 4. 5. 2020 od 8:00 – 12:00 hod v ředitelně MŠ za podmínek stanovených mimořádným opatřením – použití ochranných pomůcek (rouška) a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivci min. 2 metry. Postačuje jeden zákonný zástupce.
  2. do datové schránky školy (cf5mwbp),

  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

  4. poštou s úředně ověřenými podpisy a s dostatečným předstihem, aby dokumenty dorazily do 4. 5. 2020.

Žádost o přijetí do speciální třídy se podává mimo tyto elektronické zápisy a s platným doporučením SPC na školní rok 2020/2021.