sunshine

Školní vzdělávací program

„Nalaďte se do pohody,
Zase jdeme kolem vody,
kapka, řeka, jezero,
ve školce je veselo“

Integrované bloky:

1. Padá listí zlaté rudé, je ho plná zahrada

Začátek školního roku je pro nově příchozí děti někdy prvním odloučení od rodičů. Nastupují do jiného prostředí, kde nejen děti, ale i rodiče očekávají podporu ze strany dospělých a kladné přijetí ostatními dětmi. Vstupem do kolektivu vrstevníků je po nich požadováno, aby podřídily své chování společným pravidlům, naučily se vycházet s ostatními dětmi, jednaly samostatněji, omezovaly své potřeby, podílely se na plnění společných úkolů a podřídily se režimu MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvovaly je prostředí školy, učitelky i pravidla chování již osvojeným. Avšak do kolektivu jim vstupuje někdo nový, který zatím pravidla hry nezná a tak je často porušuje a narušuje zaběhnuté rituály. Děti musejí začít vyjednávat s okolím, bránit své pozice a svá pravidla. Nacházejí se v roli „zkušenějšího“, který zná, ukazuje a vysvětluje. Děti získávají pro svůj život základy kompetencí k řešení problémů, schopnost komunikovat s ostatními, dokázat se prosadit ve skupině, ale také pomoci druhému, ustoupit, podřídit se, vyjednávat a dohodnout se.

Tento integrovaný blok není pouze adaptační, ale je to i celek věnující se podzimní činnostem, hrám a všímání si změn prostředí kolem nás. Seznamujeme se s různou formou rozmarů podzimního počasí. V průběhu těchto měsíců se děti seznámí s podzimními zvyky, činnostmi (pouštění draka, sběr ovoce, lesních a jiných podzimních plodů, užití spadaného listí) a tradicemi (poutě, posvícení, dušičky, lampionové slavnosti). Prostřednictvím pohádek a lidových pověstí si osvojí říkadla, písničky a tanečky. Poznají prostředí mateřské školy a její blízké okolí.

2. Už to voní ze všech spíží – Vánoce se kvapem blíží

Plynule přecházíme s počasím, zvyky i činnostmi do zimního období. V tomto čase se zaměříme na naše emoce. Povídáme si, zda jsme šťastní, smutní. Co nás tak dělá. Co nám dokáže udělat radost, co prožíváme, když máme strach, jsme šťastní, smutní, máme radost, jsme naštvaní…. Jaká emoce je obvyklá pro Vánoce. V tomto vánočním čase si povídáme pohádky s vánoční tématikou. Povíme si také povídky. Jaké tradice se na Vánoce dodržují? Jaké máme zvyky? Pouštíme a zpíváme si koledy, načerpáváme Vánoční atmosféru. V tomto čase také navštívíme Vánoční trhy v Plzni, plzeňskou Radnici, kde shlédneme ježíškovskou poštu. Samozřejmě si řekneme a zopakujeme bezpečnost při přepravě v MHD, jak se máme chovat k cizím lidem, ke starším lidem. Povídáme si o dobrých skutcích, zda jsme již nějaký dobrý skutek vykonali. V tomto čase navštívíme divadlo Alfa, pokud to kapacita divadla dovolí. V opačném případě pozveme nějaké divadlo do mateřské školy s vánoční pohádkou. Před Vánoci uspořádáme vánoční besídku s vánočním posezením pro rodiče a příbuzné s dětmi. Nezapomínáme ani na naše ptačí a zvířecí kamarády na zahradě, v okolí, v ZOO i na společných vycházkách přírodou.

3. Padá sníh, snad pojedeme na saních

Po Vánocích vstupujeme do dalšího období, kdy převládá zimní počasí. Prožíváme masopustní období, kdy vyrábíme masky (opět využíváme nejrůznějších způsobů a forem, jak si užít masopustního veselí). Učíme se tanečky, písničky, hádanky, společné i společenské hry. Zdobíme celou školku, slavíme se všemi zaměstnanci (masopustní průvod po třídách), utužujeme interpersonální vztahy, přátelství.

Seznamujeme se s povoláním a prací dospělých. Vedeme děti k ohleduplnosti, respektování rozdílů, k tomu, aby si vážily práce druhých.

V tomto období si všímáme prodlužujícího se dne, změn v přírodě – rychleji tajícího sněhu, náznaků jara, ale i odhalených nečistot pod tajícím sněhem. Opakujeme všechno, co jsme se již naučili a pomáháme malým dětem, s tím, co ještě neumí a neznají. Jsme na sebe hodní a vzájemně si pomáháme. Těšíme se na jaro.

4. Připlavalo jaro v potoce, přineslo nám Velikonoce

Zjišťujeme, proč je zelená nejen travička, proč teče tolik vody v řece, proč je všude mokro, proč se rodí mláďátka, proč pučí stromy a proč už občas vyčarujeme pěkný den. Vycházky se prodlužují a někdy se mění na výlety, začíná čas velikonoční, koledujeme, šupáme, malujeme vajíčka, kreslíme přáníčka, sejeme obilí a také nezapomínáme na tradiční církevní svátek. Některé činnosti už provádíme venku, slavíme svátek Země a Vody. Zaměříme se na správné třídění a ukládání odpadu. Poznáváme různé druhy ovoce a zeleniny a jejich význam pro naše zdraví. Poznáváme barvy stromů, květin, ptáků, vody, oblohy, slunce, zkrátka jarní barevný svět. Hlavně na výletech, na zahradě, v ZOO, v Záchranné stanici živočichů, ve školce v přírodě.

5. Léto je, když slunce pálí, od školky se každý vzdálí

Větší část vzdělávací nabídky je plněna venku na školní zahradě, hřišti, parku, škole v přírodě. Hrajeme si na piráty, stavíme lodě a jiné dopravní prostředky. Navštívíme dopravní hřiště a zúčastníme se dětské olympiády. Kreslíme mapy, plánujeme cesty za dobrodružstvím, muzicírujeme.    Pozorujeme život v lese, zkoumáme život ve vodě, na louce. Učíme se naslouchat ptačí říši. Zahradní slavností a sportovními hrami slavíme Den dětí.    Integrovaný blok plníme převážně opakováním naučeného. Loučíme se svými kamarády písničkami, básničkami, hrami, které jsme si společně osvojili.

 

Na základě ŠVP a v souladu s ním připravují učitelky na jednotlivých třídách Třídní vzdělávací programy (TVP). TVP učitelky průběžně upravují a dotvářejí tak, aby vyhovoval dětem jejich věku, zájmům a potřebám.