sunshine

Režim dne

Školní řád 2018-19

Čas Činnost
0600 – 0800 hod. přijímání dětí
0600 – 0830 hod. ranní hry, relaxační cvičení, spontánní činnosti dětí
0830 – 0900 hod. svačina
0900 – 1000 hod. řízená činnost (didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, jazykové cviky, grafomotorická cvičení, smyslové hry, hry s pohybem, relaxační cvičení, psychomotorické hry, rozcvička, spontánní hry)
1000 – 1145 hod. pobyt venku
1145 – 1215 hod. hygiena, oběd
1215 – 1245 hod. vyzvedávání dětí po obědě
1215 – 1400 hod. hygiena, odpočinek
1315 – 1400 hod. náhradní aktivity pro děti, které nespí (výtvarné, pracovní, literární činnosti, grafomotorické cvičení, pracovní listy), individuální zaměření na děti s OŠD nebo dětí, které potřebují individuální přístup
1400 – 1430 hod. hygiena, svačina
1430 – 1630 hod. vyzvedávání dětí

odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu a fantazie dětí, pokračování v didaktických činnostech, dokončování rozdělané práce z dopoledních hodin, individuální rozhovory, logopedie, apod.)