sunshine

Slůňata

slon

Vítejte u Slůňat

slon
Sloni troubí na choboty
od pondělka do soboty
a pak zase pozpátku
od úterka do pátku.

Vyučující: Mgr. Hana Steinbachová, Bc.Miroslava Havlíková, DiS, Bc. Marie Hrachovcová
Asistent pedagoga:  Zuzana Kasíková

Školský logoped: Mgr. Irena Stříbrná

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedická třída. Kapacita třídy – 12 dětí.

e-mail: slunata.25ms@seznam.cz

tel.: 607 099 729

Fotogalerie naší třídy na Rajčeti

Distanční výuka – v fotogalerii  na Rajčeti (k dispozici volně k stažení)

Distanční výuka logopedie – 

Plánované akce

4.12. Mikulášská nadílka v MŠ
prosinec Pomáháme potřebným – sbírka krmiva pro psy a kočky z plzeňského útulku
Vánoční besídka s koledami u stromečku. Pouze akce tříd, pro rodiče bude k dispozici videozáznam na internetu.

Název Třídního vzdělávacího programu(TVP):

Je nám dobře na světě, na té naší planetě

Motto: “ …když si nevíš rady, pomůžeme ti… „

„Rozmotáme klubíčko, zavoláme sluníčko, spočteme mu paprsky, už není čas na „zmrzky“, listí padá k zemi samo, fouká vítr to je známo, chytíme se za ruce, prožijeme Vánoce, zavoláme mráčky taky, postavíme sněhuláky, zjistíme co „dělaj“ kočky i ostatní zvířata, když je země baňatá, „najdem“ jarní travičku, zasadíme kytičku, poznáme i mláďata, spočteme je nato tata, kde je dole, kde je vedle učíme se pilně hnedle, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi, těšíme se z léta zas, už je tady prázdnin čas…….

 • Téma ŠVP : Padá listí zlaté rudé, je ho plná zahrada

„Rozmotáme klubíčko, zavoláme sluníčko, spočteme mu paprsky, už není čas na „zmrzky“….

 • Téma TVP PV:

                    Děti se vítají po prázdninách, přivítání planety Země

Společně pozveme Planetu Zemi, se kterou budeme v letošním školním roce poznávat nové věci a prožívat nové zážitky

· Hřej sluníčko hřej, prevence onemocnění, Covid, hygienická pravidla, jiné nemoci, možnosti ochrany zdraví, roušky

· Poznáváme podzimní ovoce

· Poznáváme houby

„ listí padá k zemi samo, fouká vítr, to je známo…. “

                                Děti poznávají podzim

· První podzimní den

· Podzimní práce na zahradě

· Nachlazení, vitamíny, ovoce, zelenina, prevence

· Koloběh vody v přírodě

· Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen

· Co je svátek Halloween

· Každý máme svého tygra

· Lidská práce a její význam

· Co dělají vrabci v zimě

 • Téma ŠVP : Už to voní ze všech spíží, Vánoce se kvapem blíží

„ chytneme se za ruce, oslavíme Vánoce…“

 • Téma TVP PV:          Děti poznávají vánoční čas               
  • Brzy přijde Mikuláš

    Čerte, čerte rohatý

   · Pomáháme „ potřebným “

   · Těšíme se na Vánoce

   · Sloníci vítají Nový rok

 • Téma ŠVP : Padá sníh, snad pojedeme na saních

„ zavoláme mráčky taky, postavíme sněhuláky, zjistíme, co dělaj kočky i ostatní zvířata, když je zima baňatá…..?“

 • Téma TVP PV:            Zimní radovánky
  • · Mráz nás štípe do tváří· Zvířata v zimě· Sloníci pečují o pokojové rostliny· Sloníci dělají pokusy se sněhem· Slavíme Masopust

   · Karneval

   · Jdeme nakupovat

   · Zimní sporty

   · Nebezpečí úrazů

   · Nemoci – prevence

   · Hygienické návyky, prevence Covid 19 aj.

 

 • Téma ŠVP : Připlavalo jaro v potoce, přineslo nám Velikonoce

„ najdem jarní travičku, zasadíme kytičku, poznáme i mláďata, spočteme je nato tata, kde je dole, kde je vedle, učíme se pilně hnedle….“

 • Téma TVP PV:              Příroda čaruje
  • · Jaro dělá pokusy· Příroda se probouzí· Jarní malování· První jarní den· Přišla malá slepička, přinesla nám vajíčka

   · Velikonoce

   · Mláďata

   · Pojďte s námi za pohádkou

   · Rostliny pokojové a venkovní

   · Jarní práce na zahradě

   · Prvomájové sváteční dny

   · Slavíme svátek dětí

 • Téma ŠVP : Léto je když slunce pálí, vesele se usmívá

„ hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi, těšíme se z léta zas, už je tady prázdnin čas….“

 • Téma TVP PV:                Sluníčko se na nás dívá, vesele se usmívá
  • · Co potřebují lidé, zvířata a rostliny k životu· Těšíme se do ZŠ· Barevné počítadlo· Kamarádi ze školy· Hurá na prázdniny

   · Hrajeme si bezpečně

   · Letní počasí

   · Loučíme se se školkou